Sponsoren Sint in Alphen

Het organiseren van de leukste week van de vakantie kan natuurlijk niet zonder de hulp van sponsoren. Mede dankzij hen kunnen we het inschrijfgeld laag houden.

Wilt u graag een (financiele) bijdrage doen aan de organisatie van Sint in Alphen dan kunt u contact opnemen met pr@vakantiespel.com.

Schenkingen / Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Rekeningnummer NL73RABO011.15.23.036 ten name van Stichting Vacantiespel

De sponsoren die voor dit jaar al een bijdrage leveren zijn: